Džamija Djenne u Maliju Drucken
Geschrieben von: Administrator   
Dienstag, 11. Januar 2011 um 16:18 Uhr
Velika džamija u Djennéu je najveća zgrada od opeke i blata na svijetu koju mnogi arhitekti smatraju najvećim dostignućem sudano-sahelske arhitekture, iako se na njoj vide i očiti islamski uticaji. Džamija je smještena u gradu Djenné u Maliju, na plavnoj ravnici rijeke Bani. Prva džamija na toj lokaciji je sagrađena u 13. vijeku, a trenutna građevina datira iz 1907. Osim što predstavlja središte društvenog života u Djennéu, smatra se jednom od najvećih znamenitosti Afrika. Zajedno sa "Starim gradovima Djennéa" UNESCO ju 1988. proglasio lokalitetom Svjetske baštine.