ISLAMSKA ARHITEKTURA-GIRALDA U SEVILJI Drucken
Geschrieben von: Administrator   
Donnerstag, 24. März 2011 um 20:24 Uhr
Giralda u Sevilji – sada zvonik katedrale - nekadašnji je minaret porušene džamije koju je podigao Abu Jakub Jusuf 1171. godine.Prema sačuvanim opisima , bila je to građevina raščlanjena u sedamnaest brodova , sa naglašenim transeptom i sa pet kupola u brodu „kible“.

Tri reda arkada zatvarao je dvorište.Prema jednom reljefu iz 1499. godine , prije preinačavanja u galeriju kasnorenesansnog zvonika (1560.-1569.), gornji dio spomenika činila je četvrtasta kula ukrašena metalnim alemom sa kuglama.Donji dio minareta , još uvijek neizmjenjen pokazuje bogati ukras izveden u opeci neobično raščlanjen na tri uspravna pojasa.Središnji pojas , sa spratnim razmještajem prozora sa arkadama , posebno je naglašen dok bočna polja čine mreže rombova , tipične za umjetnost Al-Muvahhiduna
Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, 30. März 2011 um 05:24 Uhr